GRETA VAN FLEET 
Zepp Osaka 
Bayside 
2019年1月22日(火) 
⇒ チケット購入Zepp Osaka Bayside 
⇒ 会場座席図